PDF 157kWORD 276k

 

Komisja Kontroli Budżetowej

 

CONT(2019)1017_1

PROJEKT PORZĄDKU DZIENNEGO

Posiedzenie

Czwartek 17 października 2019 r., w godz. 9.00 – 12.30

Bruksela

Sala: Paul-Henri Spaak (4B001)

17 października 2019 r., w godz. 9.00 – 12.30

1. Przyjęcie porządku dziennego

2. Komunikaty przewodniczącej

3. Sprawozdanie roczne za 2018 r. w sprawie ochrony interesów finansowych UE

CONT/9/01565

 

Sprawozdawca:

 

Joachim Kuhs (ID)

 

 

         Przedstawienie sprawozdania rocznego przez komisarza ds. budżetu i zasobów ludzkich Günthera Oettingera

4. Absolutorium za rok 2018: budżet ogólny UE – Komisja Europejska

CONT/9/01021

 2019/2055(DEC) COM(2019)0316[01] – C9-0050/2019

 

Sprawozdawczyni:

 

Monika Hohlmeier (PPE)

 

Przedm. właśc.:

 

CONT

 

 

 

         Wysłuchanie komisarza ds. rolnictwa i rozwoju regionalnego Phila Hogana w obecności Nikolaosa Milionisa, członka ETO sporządzającego sprawozdanie

5. Dokument analityczny ETO na temat osiągania zamierzonych wyników w obszarze spójności

CONT/9/01529

 

Sprawozdawca:

 

Ryszard Czarnecki (ECR)

 

 

         Prezentacja dokumentu analitycznego przez Ilianę Iwanową, członka ETO sporządzającego sprawozdanie

6. Sprawozdanie specjalne ETO nr 6/2019 (absolutorium za rok 2018) pt. „Zwalczanie nadużyć finansowych w wydatkowaniu środków UE w obszarze spójności – instytucje zarządzające powinny usprawnić wykrywanie, reagowanie i koordynację działań”

CONT/9/01527

 

Sprawozdawca:

 

Lefteris Christoforou (PPE)

 

 

         Prezentacja sprawozdania specjalnego przez Henriego Grethena, członka ETO sporządzającego sprawozdanie

7. Sprawy różne

8. Następne posiedzenia

         11 listopada 2019 r., w godz. 15.00 – 18.30

         12 listopada 2019 r., w godz. 9.00 – 12.30 i 14.30 – 18.30

Ostatnia aktualizacja: 10 października 2019Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności