PDF 158kWORD 276k

 

Výbor pre kontrolu rozpočtu

 

CONT(2019)1017_1

NÁVRH PROGRAMU SCHÔDZE

Schôdza

štvrtok 17. októbra 2019 od 9.00 do 12.30 h

Brusel

Miestnosť: Paul-Henri Spaak (4B001)

17. októbra 2019 od 9.00 do 12.30 h

1. Prijatie programu schôdze

2. Oznámenia predsedníctva

3. Výročná správa za rok 2018 o ochrane finančných záujmov EÚ

CONT/9/01565

 

Spravodajca:

 

Joachim Kuhs (ID)

 

 

         predstavenie výročnej správy komisárom zodpovedným za rozpočet a ľudské zdroje Güntherom Oettingerom

4. Absolutórium za rok 2018: všeobecný rozpočet EÚ – Európska komisia

CONT/9/01021

 2019/2055(DEC) COM(2019)0316[01] – C9-0050/2019

 

Spravodajkyňa:

 

Monika Hohlmeier (PPE)

 

Gestorský výbor:

 

CONT

 

 

 

         vypočutie komisára zodpovedného za poľnohospodárstvo a regionálny rozvoj Phila Hogana za prítomnosti člena Európskeho dvora audítorov pripravujúceho správu Nikolaosa Milionisa

5. Informačný dokument Európskeho dvora audítorov: Zameranie na výkonnosť v politike súdržnosti

CONT/9/01529

 

Spravodajca:

 

Ryszard Czarnecki (ECR)

 

 

         predstavenie informačného dokumentu členkou Európskeho dvora audítorov pripravujúcou správu Ilianou Ivanovovou

6. Osobitná správa Európskeho dvora audítorov č. 06/2019 (absolutórium za rok 2018): Boj proti podvodom v rámci výdavkov EÚ v oblasti súdržnosti: riadiace orgány musia posilniť odhaľovanie, reakciu a koordináciu

CONT/9/01527

 

Spravodajca:

 

Lefteris Christoforou (PPE)

 

 

         predstavenie osobitnej správy členom Európskeho dvora audítorov pripravujúcim správu Henrim Grethenom

7. Rôzne otázky

8. Nasledujúce schôdze

         11. novembra 2019 od 15.00 do 18.30 h

         12. novembra 2019 od 9.00 do 12.30 h a od 14.30 do 18.30 h

Posledná úprava: 10. októbra 2019Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia