PDF 153kWORD 276k

 

Budgetkontrollutskottet

 

CONT(2019)1017_1

FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA

Sammanträde

Torsdagen den 17 oktober 2019 kl. 9.00–12.30

Bryssel

Lokal: Paul-Henri Spaak (4B001)

17 oktober 2019 kl. 9.00–12.30

1. Godkännande av föredragningslistan

2. Meddelanden från ordföranden

3. Årsrapport för 2016 om skyddet av EU:s ekonomiska intressen

CONT/9/01565

 

Föredragande:

 

Joachim Kuhs (ID)

 

 

         Günther Oettinger, kommissionsledamot med ansvar för budget och personal, presenterar årsrapporten

4. Ansvarsfrihet 2018: EU:s allmänna budget – Europeiska kommissionen

CONT/9/01021

 2019/2055(DEC) COM(2019)0316[01] – C9-0050/2019

 

Föredragande:

 

Monika Hohlmeier (PPE)

 

Ansvarigt utskott:

 

CONT

 

 

 

         Utfrågning av kommissionsledamot Phil Hogan, kommissionsledamot med ansvar för jordbruk och regional utveckling, i närvaro av Nikolaos Milionis, revisionsrättens föredragande ledamot

5. Europeiska revisionsrättens briefingdokument om en prestationsinriktad sammanhållningspolitik

CONT/9/01529

 

Föredragande:

 

Ryszard Czarnecki (ECR)

 

 

         Den ansvariga ledamoten av revisionsrätten, Iliana Ivanova, redogör för briefingdokumentet

6. Europeiska revisionsrättens särskilda rapport nr 06/2019 (ansvarsfrihet 2018): Bekämpning av bedrägeri i EU:s sammanhållningsutgifter: förvaltande myndigheter måste bli bättre på upptäckt, motåtgärder och samordning

CONT/9/01527

 

Föredragande:

 

Lefteris Christoforou (PPE)

 

 

         Den ansvariga ledamoten av revisionsrätten, Henri Grethen, redogör för rapporten

7. Övriga frågor

8. Kommande sammanträden

         11 november 2019 kl. 15.00–18.30

         12 november 2019 kl. 9.00–12.30 och kl. 14.30–18.30

Senaste uppdatering: 10 oktober 2019Rättsligt meddelande - Integritetspolicy