PDF 172kWORD 1033k

 

Комисия по бюджетен контрол

 

CONT(2020)0128_1

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД

Заседание

Вторник, 28 януари 2020 г., 9.00–12.30 ч.

Брюксел

Зала: „Йозеф Антал“ (4Q1)

1. Приемане на дневния ред

2. Съобщения на председателя

3. Командировка на комисията CONT в Чешката република (26 – 28 февруари 2020 г.)

CONT/9/02414

         Размяна на мнения като подготовка за командировката на комисията

4. Специален доклад № 16/2019 на Европейската сметна палата (Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2019 г.) на тема: „Европейски икономически сметки за околната среда: ползата за създателите на политики може да се подобри”

CONT/9/02406

 

Докладчик:

 

Лефтерис Христофору (PPE)

 

 

         Представяне на специалния доклад от Жоао Фигейредо, докладващ член на Сметната палата

5. Специален доклад № 23/2019 на Европейската сметна палата (Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2019 г.) на тема: „Стабилизиране на доходите на земеделските стопани – необходимо е да се преодолеят слабото използване на инструментите и свръхкомпенсирането, въпреки наличието на широк набор от инструменти”

CONT/9/02408

 

Докладчик:

 

Люк Минг Фланаган (GUE/NGL)

 

 

         Представяне на специалния доклад от Само Йереб, докладващ член на Сметната палата

6. Специален доклад № 25/2019 на Сметната палата (освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2019 година): Качество на данните в областта на бюджетната подкрепа – слабости в някои показатели и при проверката на плащанията на променливи траншове

CONT/9/02407

 

Докладчик:

 

Лефтерис Христофору (PPE)

 

 

         Представяне на специалния доклад от Хану Такула, докладващ член на Сметната палата

7. Последващи действия във връзка с неотдавнашни съобщения в пресата относно твърдения за измами при финансирането от ЕС, предназначено за селското стопанство в Италия

CONT/9/02418

         Размяна на мнения с представители на Комисията и Европейската служба за борба с измамите

8. Разни въпроси

9. Следващи заседания

         19 февруари 2020 г., 9.00–12.30 ч. и 14.30–18.30 ч. (Брюксел)

         20 февруари 2020 г., 9.00–12.30 ч. (Брюксел)

         5 март 2020 г., 9.00–12.30 ч. (Брюксел)

Последно осъвременяване: 27 януари 2020 г.Правна информация - Политика за поверителност