PDF 164kWORD 275k

 

Eelarvekontrollikomisjon

 

CONT(2020)0128_1

PÄEVAKORRA PROJEKT

Koosolek

Teisipäev, 28. jaanuar 2020 kell 9.00–12.30

Brüssel

Ruum: József Antall (4Q1)

1. Päevakorra kinnitamine

2. Juhataja teadaanded

3. CONT-komisjoni lähetus Tšehhi Vabariiki (26.–28. veebruar 2020)

CONT/9/02414

         Arvamuste vahetus komisjoni lähetuse ettevalmistamiseks

4. Kontrollikoja eriaruanne nr 16/2019 (2019. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine) „Euroopa keskkonnamajanduslikku arvepidamist saab muuta poliitikakujundajatele kasulikumaks“

CONT/9/02406

 

Raportöör:

 

Lefteris Christoforou (PPE)

 

 

         Eriaruannet tutvustab kontrollikoja aruandev liige Joăo FIGUEIREDO

5. Kontrollikoja eriaruanne nr 23/2019 (2019. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine) „Põllumajandustootjate sissetuleku stabiliseerimine: vahendite kogum on kõikehõlmav, kuid rahastamisvahendite vähese kasutamise ja ülemäärase hüvitamise probleemid vajavad lahendamist“

CONT/9/02408

 

Raportöör:

 

Luke Ming Flanagan (GUE/NGL)

 

 

         Eriaruannet tutvustab kontrollikoja aruandev liige Samo JEREB

6. Kontrollikoja eriaruanne nr 25/2019 (2019. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine) „Eelarvetoetuse andmete kvaliteet: puudujäägid mõningates näitajates ja muutuva summaga maksete kontrollis“

CONT/9/02407

 

Raportöör:

 

Lefteris Christoforou (PPE)

 

 

         Eriaruannet tutvustab kontrollikoja aruandev liige Hannu TAKKULA

7. Järelmeetmed ajakirjanduses hiljuti ilmunud teadetele väidetava pettuse kohta ELi põllumajandustoetustega Itaalias

CONT/9/02418

         Arvamuste vahetus komisjoni ja OLAFi esindajate osavõtul

8. Muud küsimused

9. Järgmised koosolekud

         19. veebruar 2020 kell 9.00–12.30 ja 14.30–18.30 (Brüssel)

         20. veebruar 2020 kell 9.00–12.30 (Brüssel)

         5. märts 2020 kell 9.00–12.30 (Brüssel)

Viimane päevakajastamine: 27. jaanuar 2020Õigusteave - Privaatsuspoliitika