PDF 173kWORD 1010k

 

 

Biudžeto kontrolės komitetas

 

CONT(2020)0128_1

DARBOTVARKĖS PROJEKTAS

Posėdis

2020 m. sausio 28 d., antradienis, 9.00–12.30 val.

Briuselis

Salė: József Antall (4Q1)

1. Darbotvarkės tvirtinimas

2. Pirmininkės pranešimai

3. CONT komiteto komandiruotė į Čekiją (2020 m. vasario 26–28 d.)

CONT/9/02414

         Keitimasis nuomonėmis rengiantis komiteto komandiruotei

4. Europos Audito Rūmų specialioji ataskaita Nr. 16/2019 (2019 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas) „Europos aplinkos ekonominės sąskaitos. Jų naudą politikos formuotojams galima padidinti“

CONT/9/02406

 

Pranešėjas:

 

Lefteris Christoforou (PPE)

 

 

         Specialiąją ataskaitą pristato ataskaitą teikiantis Europos Audito Rūmų narys Joăo FIGUEIREDO

5. Europos Audito Rūmų specialioji ataskaita Nr. 23/2019 (2019 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas) „Ūkininkų pajamų stabilizavimas. Priimtas visapusiškas priemonių rinkinys, tačiau reikia išspręsti menko priemonių naudojimo ir kompensacijos permokų klausimus“

CONT/9/02408

 

Pranešėjas:

 

Luke Ming Flanagan (GUE/NGL)

 

 

         Specialiąją ataskaitą pristato ataskaitą teikiantis Europos Audito Rūmų narys Samo JEREB

6. Europos Audito Rūmų specialioji ataskaita Nr. 25/2019 (2019 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas) „Paramos biudžetui duomenų kokybė. Kai kurių rodiklių ir kintamo dydžio dalių mokėjimo tikrinimo trūkumai“

CONT/9/02407

 

Pranešėjas:

 

Lefteris Christoforou (PPE)

 

 

         Specialiąją ataskaitą pristato ataskaitą teikiantis Europos Audito Rūmų narys Hannu TAKKULA

7. Tolesni veiksmai dėl naujausių spaudos pranešimų apie įtariamą sukčiavimą, susijusį su ES žemės ūkio finansavimu Italijoje

CONT/9/02418

         Keitimasis nuomonėmis su Komisijos ir OLAF atstovais

8. Kiti klausimai

9. Kiti posėdžiai

         2020 m. vasario 19 d. 9.00–12.30 val. ir 14.30–18.30 val. (Briuselis)

         2020 m. vasario 20 d. 9.00–12.30 val. (Briuselis)

         2020 m. kovo 5 d. 9.00–12.30 val. (Briuselis)

Atnaujinta: 2020 m. sausio 27 d.Teisinis pranešimas - Privatumo politika