PDF 173kWORD 276k

 

 

Budžeta kontroles komiteja

 

CONT(2020)0128_1

DARBA KĀRTĪBAS PROJEKTS

Sanāksme

Otrdien, 2020. gada 28. janvārī, plkst. 9.00–12.30

Briselē

Telpa: József Antall (4Q1)

1. Darba kārtības pieņemšana

2. Sanāksmes vadītāja(-as) paziņojumi

3. CONT komitejas darba brauciens uz Čehiju (no 2020. gada 26. līdz 28. februārim)

CONT/9/02414

         Viedokļu apmaiņa, gatavojoties komitejas darba braucienam

4. Revīzijas palātas īpašais ziņojums Nr. 16/2019 (2019. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana) "Eiropas vides ekonomiskie konti: var uzlabot to lietderību politikas veidotājiem"

CONT/9/02406

 

Referents:

 

Lefteris Christoforou (PPE)

 

 

         Eiropas Revīzijas palātas referējošā locekļa Joăo FIGUEIREDO izklāsts par īpašo ziņojumu

5. Revīzijas palātas īpašais ziņojums Nr. 23/2019 (2019. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana) "Lauksaimnieku ienākumu stabilizācija: pieejams visaptverošs instrumentu kopums, taču ir jāpaaugstina to izmantošanas līmenis un jānovērš pārmērīgas kompensācijas"

CONT/9/02408

 

Referents:

 

Luke Ming Flanagan (GUE/NGL)

 

 

         Eiropas Revīzijas palātas referējošā locekļa Samo JEREB izklāsts par īpašo ziņojumu

6. Revīzijas palātas īpašais ziņojums Nr. 25/2019 (2019. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana) "Datu kvalitāte budžeta atbalsta jomā: nepilnības dažos rādītājos un mainīgo daļu maksājumu pārbaudē"

CONT/9/02407

 

Referents:

 

Lefteris Christoforou (PPE)

 

 

         Eiropas Revīzijas palātas referējošā locekļa Hannu TAKKULA izklāsts par īpašo ziņojumu

7. Pasākumi, kas veikti saistībā ar nesenajiem paziņojumiem presē par iespējamu krāpšanu lauksaimniecībai paredzētā ES finansējuma jomā Itālijā

CONT/9/02418

         Viedokļu apmaiņa ar Komisijas un OLAF pārstāvjiem

8. Dažādi jautājumi

9. Nākamās sanāksmes

         2020. gada 19. februārī plkst. 9.00–12.30 un plkst. 14.30–18.30 (Briselē)

         2020. gada 20. februārī plkst. 9.00–12.30 (Briselē)

         2020. gada 5. martā plkst. 9.00–12.30 (Briselē)

Pēdējā atjaunošana: 2020. gada 27. janvārisJuridisks paziņojums - Privātuma politika