PDF 177kWORD 275k

 

 

Výbor pre kontrolu rozpočtu

 

CONT(2020)0128_1

NÁVRH PROGRAMU SCHÔDZE

Schôdza

utorok 28. januára 2020 od 9.00 do 12.30 h

Brusel

Miestnosť: József Antall (4Q1)

1. Prijatie programu schôdze

2. Oznámenia predsedníctva

3. Služobná cesta výboru CONT do Českej republiky (26. – 28. februára 2020)

CONT/9/02414

         výmena názorov v rámci prípravy na služobnú cestu výboru

4. Osobitná správa Európskeho dvora audítorov č. 16/2019 (absolutórium za rok 2019): Európske environmentálne ekonomické účty: užitočnosť pre tvorcov politík je možné zlepšiť

CONT/9/02406

 

Spravodajca:

 

Lefteris Christoforou (PPE)

 

 

         prezentácia osobitnej správy: Joăo FIGUEIREDO, spravodajca, člen Európskeho dvora audítorov

5. Osobitná správa Európskeho dvora audítorov č. 23/2019 (absolutórium za rok 2019): Stabilizácia príjmov poľnohospodárov: ucelený súbor nástrojov, treba však ešte vyriešiť ich slabé využívanie a nadmernú kompenzáciu

CONT/9/02408

 

Spravodajca:

 

Luke Ming Flanagan (GUE/NGL)

 

 

         prezentácia osobitnej správy: Samo JEREB, spravodajca, člen Európskeho dvora audítorov

6. Osobitná správa Európskeho dvora audítorov č. 25/2019 (absolutórium za rok 2019): Kvalita údajov v rozpočtovej podpore: nedostatky v niektorých ukazovateľoch a overovaní platby variabilných tranží

CONT/9/02407

 

Spravodajca:

 

Lefteris Christoforou (PPE)

 

 

         prezentácia osobitnej správy: Hannu TAKKULA, spravodajca, člen Európskeho dvora audítorov

7. Ďalší postup v nadväznosti na nedávne tlačové správy o údajnom podvode v oblasti finančných prostriedkov EÚ určených na poľnohospodárstvo v Taliansku

CONT/9/02418

         výmena názorov so zástupcami Komisie a úradu OLAF

8. Rôzne otázky

9. Nasledujúce schôdze

         19. februára 2020 od 9.00 do 12.30 h a od 14.30 do 18.30 h (Brusel)

         20. februára 2020 od 9.00 do 12.30 h (Brusel)

         5. marca 2020 od 9.00 do 12.30 h (Brusel)

Posledná úprava: 27. januára 2020Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia