PDF 221kWORD 1829k

 

 

Comisia pentru control bugetar

 

CONT(2020)0219_1

PROIECT DE ORDINE DE ZI

Reuniune

Miercuri, 19 februarie 2020, 9.00 - 12.30 și 15.00 - 18.30

Joi, 20 februarie 2020, 9.00 - 12.30

Bruxelles

Sala: Altiero Spinelli (3E-2)

19 februarie 2020, 9.00 - 12.30

1. Adoptarea ordinii de zi

2. Comunicări ale președinției

3. Descărcarea de gestiune 2018: Prezentarea recomandărilor Consiliului de către Președinția croată

CONT/9/02475

*** Votare electronică ***

4. Descărcarea de gestiune 2018: Bugetul general al Uniunii - Comisia Europeană

CONT/9/01021

 2019/2055(DEC) COM(2019)0316[01] – C9-0050/2019

 

Raportoare:

 

Monika Hohlmeier (PPE)

PR – PE639.827v01-00
AM – PE646.969v01-00
AM – PE645.081v01-00

Comisie competentă:

 

CONT

 

 

Avize:

 

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

 

         Adoptarea proiectului de raport

 

5. Descărcarea de gestiune 2018: Bugetul general al Uniunii - Parlamentul European

CONT/9/01001

 2019/2056(DEC) COM(2019)0316[02] – C9-0051/2019

 

Raportoare:

 

Maria Grapini (S&D)

PR – PE639.954v02-00
AM – PE646.990v01-00

Comisie competentă:

 

CONT

 

 

Avize:

 

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

 

         Adoptarea proiectului de raport

 

6. Descărcarea de gestiune 2018: Bugetul general al Uniunii - al 8-lea, al 9-lea, al 10-lea și al 11-lea FED

CONT/9/00871

 2019/2065(DEC) COM(2019)0317 – C9-0060/2019

 

Raportoare:

 

Michèle Rivasi (Verts/ALE)

PR – PE639.836v01-00
AM – PE645.097v01-00

Comisie competentă:

 

CONT

 

 

Avize:

 

DEVE, BUDG

 

         Adoptarea proiectului de raport

 

*** Sfârșitul votării electronice ***

Raportare cu privire la negocierile interinstituționale în curs

7. Investigațiile efectuate de Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF) în ceea ce privește cooperarea cu Parchetul European și eficacitatea investigațiilor OLAF

CONT/9/01460

 

Raportor:

 

Marian-Jean Marinescu (PPE)

 

 

         Raportare comisiei privind negocierile [articolul 74 alineatul (3) din Regulamentul de procedură] din 5 noiembrie 2019 și 12 decembrie 2019

 

* * *

19 februarie 2020, 15.00 - 18.30

*** Votare electronică ***

Descărcarea de gestiune pentru alte instituții (punctele 8-15)

8. Descărcarea de gestiune 2018: bugetul general al UE - Serviciul European de Acțiune Externă

CONT/9/00874

 2019/2064(DEC) COM(2019)0316[10] – C9-0059/2019

 

Raportor:

 

Tomáš Zdechovský (PPE)

PR – PE639.835v01-00
AM – PE645.090v02-00

Comisie competentă:

 

CONT

 

 

Avize:

 

AFET, DEVE, AFCO

 

         Adoptarea proiectului de raport

 

9. Descărcarea de gestiune 2018: Bugetul general al Uniunii Europene - Consiliul și Consiliul European

CONT/9/00981

 2019/2057(DEC) COM(2019)0316[03] – C9-0052/2019

 

Raportor:

 

Tomáš Zdechovský (PPE)

PR – PE639.828v01-00
AM – PE645.089v01-00

Comisie competentă:

 

CONT

 

 

Avize:

 

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

 

         Adoptarea proiectului de raport

 

10. Descărcarea de gestiune 2018: Bugetul general al Uniunii - Curtea de Conturi

CONT/9/00941

 2019/2059(DEC) COM(2019)0316[05] – C9-0054/2019

 

Raportor:

 

Tomáš Zdechovský (PPE)

PR – PE639.830v02-00
AM – PE645.092v02-00

Comisie competentă:

 

CONT

 

 

Avize:

 

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

 

         Adoptarea proiectului de raport

 

11. Descărcarea de gestiune 2018: Bugetul general al Uniunii - Curtea de Justiție

CONT/9/00961

 2019/2058(DEC) COM(2019)0316[04] – C9-0053/2019

 

Raportor:

 

Tomáš Zdechovský (PPE)

PR – PE639.829v01-00
AM – PE645.091v01-00

Comisie competentă:

 

CONT

 

 

Avize:

 

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

 

         Adoptarea proiectului de raport

 

12. Descărcarea de gestiune 2018: Bugetul general al Uniunii - Comitetul Economic și Social European

CONT/9/00921

 2019/2060(DEC) COM(2019)0316[06] – C9-0055/2019

 

Raportor:

 

Tomáš Zdechovský (PPE)

PR – PE639.831v01-00
AM – PE645.093v03-00

Comisie competentă:

 

CONT

 

 

Avize:

 

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

 

         Adoptarea proiectului de raport

 

13. Descărcarea de gestiune 2018: Bugetul general al Uniunii - Comitetul European al Regiunilor

CONT/9/00901

 2019/2061(DEC) COM(2019)0316[07] – C9-0056/2019

 

Raportor:

 

Tomáš Zdechovský (PPE)

PR – PE639.832v01-00
AM – PE645.094v01-00

Comisie competentă:

 

CONT

 

 

Avize:

 

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

 

         Adoptarea proiectului de raport

 

14. Descărcarea de gestiune 2018: Bugetul general al Uniunii - Ombudsmanul European

CONT/9/00881

 2019/2062(DEC) COM(2019)0316[08] – C9-0057/2019

 

Raportor:

 

Tomáš Zdechovský (PPE)

PR – PE639.833v01-00
AM – PE645.095v01-00

Comisie competentă:

 

CONT

 

 

Avize:

 

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

 

         Adoptarea proiectului de raport

 

15. Descărcarea de gestiune 2018: Bugetul general al Uniunii - Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor

CONT/9/00878

 2019/2063(DEC) COM(2019)0316[09] – C9-0058/2019

 

Raportor:

 

Tomáš Zdechovský (PPE)

PR – PE639.834v01-00
AM – PE645.096v01-00

Comisie competentă:

 

CONT

 

 

Avize:

 

JURI, LIBE

 

         Adoptarea proiectului de raport

* * *

Descărcarea de gestiune pentru agenții (punctele 16-48)

16. Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului agențiilor UE aferent exercițiului financiar 2018: performanțe, gestiune financiară și control

CONT/9/00798

 2019/2098(DEC) COM(2019)0316[43] – C9-0093/2019

 

Raportor:

 

Ryszard Czarnecki (ECR)

PR – PE639.866v01-00
AM – PE646.851v01-00

Comisie competentă:

 

CONT

 

 

Avize:

 

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

 

         Adoptarea proiectului de raport

 

17. Descărcarea de gestiune 2018: Agenția Uniunii Europene pentru Cooperarea Autorităților de Reglementare din Domeniul Energiei (ACER)

CONT/9/00791

 2019/2093(DEC) COM(2019)0316[38] – C9-0088/2019

 

Raportor:

 

Ryszard Czarnecki (ECR)

PR – PE639.862v01-00
AM – PE644.970v01-00

Comisie competentă:

 

CONT

 

 

Avize:

 

ITRE

 

         Adoptarea proiectului de raport

 

18. Descărcarea de gestiune 2018: Organismul Autorităților Europene de Reglementare în Domeniul Comunicațiilor Electronice (OAREC)

CONT/9/00788

 2019/2094(DEC) COM(2019)0316[39] – C9-0089/2019

 

Raportor:

 

Ryszard Czarnecki (ECR)

PR – PE639.875v01-00
AM – PE644.971v01-00

Comisie competentă:

 

CONT

 

 

Avize:

 

ITRE, IMCO

 

         Adoptarea proiectului de raport

 

19. Descărcarea de gestiune 2018: Centrul de Traduceri pentru Organismele Uniunii Europene (CdT)

CONT/9/00855

 2019/2072(DEC) COM(2019)0316[17] – C9-0067/2019

 

Raportor:

 

Joachim Stanisław Brudziński (ECR)

PR – PE639.877v01-00
AM – PE644.972v01-00

Comisie competentă:

 

CONT

 

 

Avize:

 

CULT

 

         Adoptarea proiectului de raport

 

20. Descărcarea de gestiune 2018: Centrul European pentru Dezvoltarea Formării Profesionale (Cedefop)

CONT/9/00868

 2019/2066(DEC) COM(2019)0316[11] – C9-0061/2019

 

Raportor:

 

Joachim Stanisław Brudziński (ECR)

PR – PE639.857v01-00
AM – PE644.973v01-00

Comisie competentă:

 

CONT

 

 

Avize:

 

EMPL, ITRE

 

         Adoptarea proiectului de raport

 

21. Descărcarea de gestiune 2018: Agenția Uniunii Europene pentru Formare în Materie de Aplicare a Legii (CEPOL)

CONT/9/00835

 2019/2082(DEC) COM(2019)0316[27] – C9-0077/2019

 

Raportor:

 

Ryszard Czarnecki (ECR)

PR – PE639.864v01-00
AM – PE647.036v01-00

Comisie competentă:

 

CONT

 

 

Avize:

 

LIBE

 

         Adoptarea proiectului de raport

 

22. Descărcarea de gestiune 2018: Agenția Europeană de Siguranță a Aviației (AESA)

CONT/9/00845

 2019/2077(DEC) COM(2019)0316[22] – C9-0072/2019

 

Raportor:

 

Ryszard Antoni Legutko (ECR)

PR – PE639.914v03-00
AM – PE644.977v01-00

Comisie competentă:

 

CONT

 

 

Avize:

 

TRAN

 

         Adoptarea proiectului de raport

 

23. Descărcarea de gestiune 2018: Biroul European de Sprijin pentru Azil (EASO)

CONT/9/00784

 2019/2096(DEC) COM(2019)0316[41] – C9-0091/2019

 

Raportor:

 

Ryszard Czarnecki (ECR)

PR – PE639.869v02-00
AM – PE646.999v01-00

Comisie competentă:

 

CONT

 

 

Avize:

 

LIBE

 

         Adoptarea proiectului de raport

 

24. Descărcarea de gestiune 2018: Autoritatea Bancară Europeană (ABE)

CONT/9/00818

 2019/2090(DEC) COM(2019)0316[35] – C9-0085/2019

 

Raportor:

 

Ryszard Czarnecki (ECR)

PR – PE639.863v01-00
AM – PE644.975v01-00

Comisie competentă:

 

CONT

 

 

Avize:

 

ECON

 

         Adoptarea proiectului de raport

 

25. Descărcarea de gestiune 2018: Centrul European de Prevenire și Control al Bolilor (ECDC)

CONT/9/00841

 2019/2079(DEC) COM(2019)0316[24] – C9-0074/2019

 

Raportor:

 

Joachim Stanisław Brudziński (ECR)

PR – PE639.915v01-00
AM – PE644.978v01-00

Comisie competentă:

 

CONT

 

 

Avize:

 

ENVI

 

         Adoptarea proiectului de raport

 

26. Descărcarea de gestiune 2018: Agenția Europeană pentru Produse Chimice (ECHA)

CONT/9/00826

 2019/2086(DEC) COM(2019)0316[31] – C9-0081/2019

 

Raportor:

 

Ryszard Antoni Legutko (ECR)

PR – PE639.916v01-00
AM – PE646.778v01-00

Comisie competentă:

 

CONT

 

 

Avize:

 

ENVI

 

         Adoptarea proiectului de raport

 

27. Descărcarea de gestiune 2018: Agenția Europeană de Mediu (AEM)

CONT/9/00859

 2019/2070(DEC) COM(2019)0316[15] – C9-0065/2019

 

Raportor:

 

Ryszard Czarnecki (ECR)

PR – PE639.872v01-00
AM – PE646.779v01-00

Comisie competentă:

 

CONT

 

 

Avize:

 

ENVI

 

         Adoptarea proiectului de raport

 

28. Descărcarea de gestiune 2018: Agenția Europeană pentru Controlul Pescuitului (EFCA)

CONT/9/00828

 2019/2085(DEC) COM(2019)0316[30] – C9-0080/2019

 

Raportor:

 

Ryszard Czarnecki (ECR)

PR – PE639.865v01-00
AM – PE646.780v01-00

Comisie competentă:

 

CONT

 

 

Avize:

 

PECH

 

         Adoptarea proiectului de raport

 

29. Descărcarea de gestiune 2018: Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară (EFSA)

CONT/9/00843

 2019/2078(DEC) COM(2019)0316[23] – C9-0073/2019

 

Raportor:

 

Ryszard Czarnecki (ECR)

PR – PE639.854v01-00
AM – PE646.781v01-00

Comisie competentă:

 

CONT

 

 

Avize:

 

ENVI

 

         Adoptarea proiectului de raport

 

30. Descărcarea de gestiune 2018: Institutul European pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați (EIGE)

CONT/9/00820

 2019/2089(DEC) COM(2019)0316[34] – C9-0084/2019

 

Raportor:

 

Ryszard Czarnecki (ECR)

PR – PE639.859v01-00
AM – PE646.782v01-00

Comisie competentă:

 

CONT

 

 

Avize:

 

FEMM

 

         Adoptarea proiectului de raport

 

31. Descărcarea de gestiune 2018: Autoritatea Europeană de Asigurări și Pensii Ocupaționale (EIOPA)

CONT/9/00795

 2019/2091(DEC) COM(2019)0316[36] – C9-0086/2019

 

Raportor:

 

Ryszard Czarnecki (ECR)

PR – PE639.861v01-00
AM – PE646.997v01-00

Comisie competentă:

 

CONT

 

 

Avize:

 

ECON, EMPL

 

         Adoptarea proiectului de raport

 

32. Descărcarea de gestiune 2018: Institutul European de Inovare și Tehnologie (EIT)

CONT/9/00786

 2019/2095(DEC) COM(2019)0316[40] – C9-0090/2019

 

Raportor:

 

Ryszard Antoni Legutko (ECR)

PR – PE639.871v01-00
AM – PE646.998v01-00

Comisie competentă:

 

CONT

 

 

Avize:

 

ITRE

 

         Adoptarea proiectului de raport

 

33. Descărcarea de gestiune 2018: Agenția Europeană pentru Medicamente (EMA)

CONT/9/00853

 2019/2073(DEC) COM(2019)0316[18] – C9-0068/2019

 

Raportor:

 

Ryszard Czarnecki (ECR)

PR – PE639.917v01-00
AM – PE644.998v01-00

Comisie competentă:

 

CONT

 

 

Avize:

 

ENVI

 

         Adoptarea proiectului de raport

 

34. Descărcarea de gestiune 2018: Observatorul European pentru Droguri și Toxicomanie (EMCDDA)

CONT/9/00863

 2019/2069(DEC) COM(2019)0316[14] – C9-0064/2019

 

Raportor:

 

Ryszard Czarnecki (ECR)

PR – PE639.918v02-00
AM – PE644.999v01-00

Comisie competentă:

 

CONT

 

 

Avize:

 

ENVI, LIBE

 

         Adoptarea proiectului de raport

 

35. Descărcarea de gestiune 2018: Agenția Europeană pentru Siguranță Maritimă (EMSA)

CONT/9/00847

 2019/2076(DEC) COM(2019)0316[21] – C9-0071/2019

 

Raportor:

 

Ryszard Czarnecki (ECR)

PR – PE639.860v02-00
AM – PE645.000v01-00

Comisie competentă:

 

CONT

 

 

Avize:

 

TRAN

 

         Adoptarea proiectului de raport

 

36. Descărcarea de gestiune 2018: Agenția Uniunii Europene pentru Securitatea Rețelelor și a Informațiilor (ENISA)
 

CONT/9/00839

 2019/2080(DEC) COM(2019)0316[25] – C9-0075/2019

 

Raportor:

 

Ryszard Czarnecki (ECR)

PR – PE639.868v01-00
AM – PE645.001v01-00

Comisie competentă:

 

CONT

 

 

Avize:

 

ITRE

 

         Adoptarea proiectului de raport

 

37. Descărcarea de gestiune 2018: Agenția Uniunii Europene pentru Căile Ferate (ERA)

CONT/9/00837

 2019/2081(DEC) COM(2019)0316[26] – C9-0076/2019

 

Raportor:

 

Ryszard Czarnecki (ECR)

PR – PE639.858v01-00
AM – PE645.002v01-00

Comisie competentă:

 

CONT

 

 

Avize:

 

TRAN

 

         Adoptarea proiectului de raport

 

38. Descărcarea de gestiune 2018: Autoritatea Europeană pentru Valori Mobiliare și Piețe (ESMA)

CONT/9/00793

 2019/2092(DEC) COM(2019)0316[37] – C9-0087/2019

 

Raportor:

 

Ryszard Czarnecki (ECR)

PR – PE639.870v01-00
AM – PE645.011v01-00

Comisie competentă:

 

CONT

 

 

Avize:

 

ECON

 

         Adoptarea proiectului de raport

 

39. Descărcarea de gestiune 2018: Fundația Europeană de Formare (ETF)

CONT/9/00849

 2019/2075(DEC) COM(2019)0316[20] – C9-0070/2019

 

Raportor:

 

Joachim Stanisław Brudziński (ECR)

PR – PE639.919v01-00
AM – PE645.046v01-00

Comisie competentă:

 

CONT

 

 

Avize:

 

EMPL

 

         Adoptarea proiectului de raport

 

40. Descărcarea de gestiune 2018: Agenția Uniunii Europene pentru Gestionarea Operațională a Sistemelor Informatice la Scară Largă în Spațiul de Libertate, Securitate și Justiție (eu-LISA)
 

CONT/9/00782

 2019/2097(DEC) COM(2019)0316[42] – C9-0092/2019

 

Raportor:

 

Ryszard Antoni Legutko (ECR)

PR – PE639.874v01-00
AM – PE645.047v01-00

Comisie competentă:

 

CONT

 

 

Avize:

 

LIBE

 

         Adoptarea proiectului de raport

 

41. Descărcare de gestiune 2018: Agenția Europeană pentru Securitate și Sănătate în Muncă (EU-OSHA)

CONT/9/00857

 2019/2071(DEC) COM(2019)0316[16] – C9-0066/2019

 

Raportor:

 

Joachim Stanisław Brudziński (ECR)

PR – PE639.867v01-00
AM – PE645.048v01-00

Comisie competentă:

 

CONT

 

 

Avize:

 

EMPL

 

         Adoptarea proiectului de raport

 

42. Descărcarea de gestiune 2018: Agenția de Aprovizionare a Euratom (AA)

CONT/9/00824

 2019/2087(DEC) COM(2019)0316[32] – C9-0082/2019

 

Raportor:

 

Ryszard Czarnecki (ECR)

PR – PE639.856v01-00
AM – PE645.050v01-00

Comisie competentă:

 

CONT

 

 

Avize:

 

ITRE

 

         Adoptarea proiectului de raport

 

43. Descărcarea de gestiune 2018: Fundația Europeană pentru Îmbunătățirea Condițiilor de Viață și de Muncă (Eurofound)

CONT/9/00866

 2019/2067(DEC) COM(2019)0316[12] – C9-0062/2019

 

Raportor:

 

Joachim Stanisław Brudziński (ECR)

PR – PE639.878v01-00
AM – PE645.051v01-00

Comisie competentă:

 

CONT

 

 

Avize:

 

EMPL

 

         Adoptarea proiectului de raport

 

44. Descărcarea de gestiune 2018: Unitatea Europeană de Cooperare Judiciară (Eurojust)

CONT/9/00851

 2019/2074(DEC) COM(2019)0316[19] – C9-0069/2019

 

Raportor:

 

Ryszard Czarnecki (ECR)

PR – PE639.922v01-00
AM – PE645.052v01-00

Comisie competentă:

 

CONT

 

 

Avize:

 

LIBE

 

         Adoptarea proiectului de raport

 

45. Descărcarea de gestiune 2018: Agenția Uniunii Europene pentru Cooperare în Materie de Aplicare a Legii (Europol)

CONT/9/00822

 2019/2088(DEC) COM(2019)0316[33] – C9-0083/2019

 

Raportor:

 

Ryszard Czarnecki (ECR)

PR – PE639.924v01-00
AM – PE645.054v01-00

Comisie competentă:

 

CONT

 

 

Avize:

 

LIBE

 

         Adoptarea proiectului de raport

 

46. Descărcarea de gestiune 2018: Agenția pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene (FRA)

CONT/9/00861

 2019/2068(DEC) COM(2019)0316[13] – C9-0063/2019

 

Raportor:

 

Ryszard Czarnecki (ECR)

PR – PE639.879v01-00
AM – PE645.055v01-00

Comisie competentă:

 

CONT

 

 

Avize:

 

LIBE

 

         Adoptarea proiectului de raport

 

47. Descărcarea de gestiune 2018: Agenția Europeană pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă (Frontex)

CONT/9/00832

 2019/2083(DEC) COM(2019)0316[28] – C9-0078/2019

 

Raportor:

 

Ryszard Czarnecki (ECR)

PR – PE639.855v01-00
AM – PE645.056v01-00

Comisie competentă:

 

CONT

 

 

Avize:

 

AFET, LIBE

 

         Adoptarea proiectului de raport

 

48. Descărcarea de gestiune 2018: Agenția GNSS European (GSA)

CONT/9/00830

 2019/2084(DEC) COM(2019)0316[29] – C9-0079/2019

 

Raportor:

 

Ryszard Antoni Legutko (ECR)

PR – PE639.821v01-00
AM – PE645.057v01-00

Comisie competentă:

 

CONT

 

 

Avize:

 

ITRE

 

         Adoptarea proiectului de raport

* * *

Descărcarea de gestiune pentru întreprinderile comune (punctele 49-56)

49. Descărcarea de gestiune 2018: întreprindere comună - bioindustrii (BBI)

CONT/9/00770

 2019/2102(DEC) COM(2019)0316[47] – C9-0097/2019

 

Raportor:

 

Ryszard Antoni Legutko (ECR)

AM – PE645.080v01-00

Comisie competentă:

 

CONT

 

 

Avize:

 

ITRE, REGI

 

         Adoptarea proiectului de raport

 

50. Descărcarea de gestiune 2018: întreprindere comună - aeronautică și mediu (CLEAN SKY)

CONT/9/00773

 2019/2101(DEC) COM(2019)0316[46] – C9-0096/2019

 

Raportor:

 

Ryszard Antoni Legutko (ECR)

PR – PE639.839v02-00
AM – PE645.082v01-00

Comisie competentă:

 

CONT

 

 

Avize:

 

ENVI, ITRE, TRAN

 

         Adoptarea proiectului de raport

 

51. Descărcarea de gestiune 2018: întreprindere comună - „componente și sisteme electronice pentru o poziție de lider a Europei” (ECSEL)

CONT/9/00760

 2019/2106(DEC) COM(2019)0316[51] – C9-0101/2019

 

Raportor:

 

Ryszard Antoni Legutko (ECR)

PR – PE639.844v01-00
AM – PE645.083v01-00

Comisie competentă:

 

CONT

 

 

Avize:

 

ITRE

 

         Adoptarea proiectului de raport

 

52. Descărcarea de gestiune 2018: întreprindere comună - „pile de combustie și hidrogen” (FCH)

CONT/9/00765

 2019/2104(DEC) COM(2019)0316[49] – C9-0099/2019

 

Raportor:

 

Joachim Stanisław Brudziński (ECR)

PR – PE639.842v01-00
AM – PE645.085v01-00

Comisie competentă:

 

CONT

 

 

Avize:

 

ITRE

 

         Adoptarea proiectului de raport

 

53. Descărcarea de gestiune 2018: întreprindere comună - „inițiativa privind medicamentele inovatoare 2” (IMI)

CONT/9/00767

 2019/2103(DEC) COM(2019)0316[48] – C9-0098/2019

 

Raportor:

 

Ryszard Antoni Legutko (ECR)

PR – PE639.841v01-00
AM – PE645.086v01-00

Comisie competentă:

 

CONT

 

 

Avize:

 

ENVI, ITRE

 

         Adoptarea proiectului de raport

 

54. Descărcarea de gestiune 2018: Organizația Internațională a Energiei de Fuziune (ITER)

CONT/9/00780

 2019/2099(DEC) COM(2019)0316[44] – C9-0094/2019

 

Raportor:

 

Ryszard Antoni Legutko (ECR)

PR – PE639.837v02-00
AM – PE645.084v01-00

Comisie competentă:

 

CONT

 

 

Avize:

 

ITRE

 

         Adoptarea proiectului de raport

 

55. Descărcarea de gestiune 2018: întreprindere comună - siguranța aviației (SESAR)

CONT/9/00777

 2019/2100(DEC) COM(2019)0316[45] – C9-0095/2019

 

Raportor:

 

Joachim Stanisław Brudziński (ECR)

PR – PE639.838v01-00
AM – PE645.087v01-00

Comisie competentă:

 

CONT

 

 

Avize:

 

ITRE, TRAN

 

         Adoptarea proiectului de raport

 

56. Descărcarea de gestiune 2018: întreprinderea comună Shift2Rail (Shift2Rail)

CONT/9/00762

 2019/2105(DEC) COM(2019)0316[50] – C9-0100/2019

 

Raportor:

 

Joachim Stanisław Brudziński (ECR)

PR – PE639.843v01-00
AM – PE645.088v01-00

Comisie competentă:

 

CONT

 

 

Avize:

 

ITRE, TRAN

 

         Adoptarea proiectului de raport

 

*** Sfârșitul votării electronice ***

* * *

20 februarie 2020, 9.00 - 12.30

Cu ușile închise

57. Reuniune a coordonatorilor

* * *

58. Protecția intereselor financiare ale Uniunii Europene - combaterea fraudei - raport anual 2018

CONT/9/01632

 2019/2128(INI) 

 

Raportor:

 

Joachim Kuhs (ID)

PR – PE644.865v01-00

Comisie competentă:

 

CONT

 

 

 

         Examinarea proiectului de raport

 

59. Controlul activităților financiare ale Băncii Europene de Investiții - raportul anual 2018

CONT/9/01630

 2019/2127(INI) 

 

Raportor:

 

Bas Eickhout (Verts/ALE)

 

Comisie competentă:

 

CONT

 

 

 

         Examinarea proiectului de raport

 

60. Chestiuni diverse

61. Reuniuni următoare

         5 martie 2020, 9.00 - 12.30 (Bruxelles)

         16 martie 2020, 15.00 - 18.30 (Bruxelles)

         17 martie 2020, 9.00 - 12.30 și 14.30 - 18.30 (Bruxelles)

 

* * *

Ultima actualizare: 10 februarie 2020Notă juridică - Politica de confidențialitate