2.2.2010
CONT_PR(2010)430318
ПРОЕКТОДОКЛАД
относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2008 година, раздел VIII - Европейски омбудсман
(C7-0179/2009 - 2009/2075(DEC))
Комисия по бюджетен контрол
Докладчик: Ryszard Czarnecki

Този документ не съществува във формат HTML, но е на разположение в следните формати:
PDF 533kWORD 68k
Правна информация - Политика за поверителност