2.2.2010
CONT_PR(2010)430318
UDKAST TIL BETÆNKNING
om decharge for gennemførelsen af Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2008, Sektion VIII - Den Europæiske Ombudsmand
(C7-0179/2009 - 2009/2075(DEC))
Budgetkontroludvalget
Ordfører: Ryszard Czarnecki

Dokumentet foreligger ikke i HTML-format, men findes i følgende formater:
PDF 229kWORD 58k
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik