2.2.2010
CONT_PR(2010)430318
ONTWERPVERSLAG
over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2008, afdeling VIII - Europese Ombudsman
(C7-0179/2009 - 2009/2075(DEC))
Commissie begrotingscontrole
Rapporteur: Ryszard Czarnecki

Dit document bestaat niet in HTML, maar is beschikbaar in de volgende formaten:
PDF 227kWORD 60k
Juridische mededeling - Privacybeleid