2.2.2010
CONT_PR(2010)430318
NÁVRH SPRÁVY
o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2008, oddiel VIII - Európsky ombudsman
(C7-0179/2009 - 2009/2075(DEC))
Výbor pre kontrolu rozpočtu
Spravodajca: Ryszard Czarnecki

Tento dokument neexistuje vo formáte HTML, je však k dispozícii v týchto formátoch:
PDF 300kWORD 67k
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia