2.2.2010
CONT_PR(2010)430318
FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE
om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2008, avsnitt VIII - Europeiska ombudsmannen
(C7-0179/2009 - 2009/2075(DEC))
Budgetkontrollutskottet
Föredragande: Ryszard Czarnecki

Det här dokumentet finns inte i html men däremot i följande format:
PDF 224kWORD 59k
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy