Udkast til betænkning - CONT_PR(2012)473969Udkast til betænkning
CONT_PR(2012)473969

UDKAST TIL BETÆNKNING
om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur for regnskabsåret 2010
(C7-0279/2011 - 2011/2218(DEC))
Budgetkontroludvalget
Ordfører: Monica Luisa Macovei

6.2.2012

Dokumentet foreligger ikke i HTML-format, men findes i følgende formater: