Ontwerpverslag - CONT_PR(2012)473969Ontwerpverslag
CONT_PR(2012)473969

ONTWERPVERSLAG
inzake kwijting voor de uitvoering van het budget van het Europees agentschap voor de veiligheid en de gezondheid op het werk over het begrotingsjaar 2010
(C7-0279/2011 - 2011/2218(DEC))
Commissie begrotingscontrole
Rapporteur:Monica Luisa Macovei

6.2.2012

Dit document bestaat niet in HTML, maar is beschikbaar in de volgende formaten: