Projekt sprawozdania - CONT_PR(2012)473969Projekt sprawozdania
CONT_PR(2012)473969

PROJEKT SPRAWOZDANIA
w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy za rok budżetowy 2010
(C7-0279/2011 - 2011/2218(DEC))
Komisja Kontroli Budżetowej
Sprawozdawczyni: Monica Luisa Macovei

6.2.2012

Ten dokument nie istnieje w formacie HTML, ale jest dostępny w tych formatach: