Proiect de raport - CONT_PR(2012)473969Proiect de raport
CONT_PR(2012)473969

PROIECT DE RAPORT
referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției Europene pentru Sănătate și Securitate în Muncă aferent exercițiului financiar 2010
(C7-0279/2011 - 2011/2218(DEC))
Comisia pentru control bugetar
Raportoare: Monica Luisa Macovei

6.2.2012

Acest document nu există în format html, dar este disponibil în formatele următoare: