Osnutek poročila - CONT_PR(2012)473969Osnutek poročila
CONT_PR(2012)473969

OSNUTEK POROČILA
o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropske agencije za varnost in zdravje pri delu za proračunsko leto 2010
(C7-0279/2011 - 2011/2218(DEC))
Odbor za proračunski nadzor
Poročevalka: Monica Luisa Macovei

6.2.2012

Ta dokument ni na voljo v formatu HTML, vendar je na voljo v teh formatih: