Abbozz ta' rapport - CONT_PR(2012)474060Abbozz ta' rapport
CONT_PR(2012)474060

ABBOZZ TA' RAPPORT
dwar il-kwittanza fir-rigward tal-implimentazzjoni tal-baġit tal-Impriża Konġunta SESAR għas-sena finanzjarja 2010
(C7-0297/2011 - 2011/2238(DEC))
Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit
Rapporteur: Monica Luisa Macovei

6.2.2012

Dan id-dokument ma jeżistix fil-format HTML imma huwa disponibbli fil-formati li ġejjin: