Ontwerpverslag - CONT_PR(2012)474060Ontwerpverslag
CONT_PR(2012)474060

ONTWERPVERSLAG
over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van de gemeenschappelijke onderneming SESAR voor het begrotingsjaar 2010
(C7-0297/2011 - 2011/2238(DEC))
Commissie begrotingscontrole
Rapporteur: Monica Luisa Macovei

6.2.2012

Dit document bestaat niet in HTML, maar is beschikbaar in de volgende formaten: