Σχέδιο έκθεσης - CONT_PR(2015)557305Σχέδιο έκθεσης
CONT_PR(2015)557305

  ΣΧΕΔΙΟ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ
  σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της κοινής επιχείρησης ENIAC για το οικονομικό έτος 2013
  (2014/2135(DEC))
  Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού
  Εισηγητής: Ryszard Czarnecki

  6.7.2015

  Το έγγραφο αυτό δεν υφίσταται σε HTML αλλά διατίθεται στους εξής μορφότυπους: