Osnutek poročila - CONT_PR(2015)557305Osnutek poročila
CONT_PR(2015)557305

  OSNUTEK DRUGEGA POROČILA
  o razrešnici glede izvrševanja proračuna Skupnega podjetja ENIAC za proračunsko leto 2013
  (2014/2135(DEC))
  Odbor za proračunski nadzor
  Poročevalec: Ryszard Czarnecki

  6.7.2015

  Ta dokument ni na voljo v formatu HTML, vendar je na voljo v teh formatih: