3.2.2016
CONT_PR(2016)569756
ZIŅOJUMA PROJEKTS
par Eiropas Jūras drošības aģentūras 2014. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu
(2015/2174(DEC))
Budžeta kontroles komiteja
Referents: Derek Vaughan

Šis dokuments nav pieejams HTML formātā, bet ir pieejams šādos formātos:
PDF 655kWORD 86k
Juridisks paziņojums - Privātuma politika