3.2.2016
CONT_PR(2016)569756
ONTWERPVERSLAG
over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees Agentschap voor maritieme veiligheid voor het begrotingsjaar 2014
(2015/2174(DEC))
Commissie begrotingscontrole
Rapporteur: Derek Vaughan

Dit document bestaat niet in HTML, maar is beschikbaar in de volgende formaten:
PDF 263kWORD 80k
Juridische mededeling - Privacybeleid