3.2.2016
CONT_PR(2016)569756
NÁVRH SPRÁVY
o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej námornej bezpečnostnej agentúry za rozpočtový rok 2014
(2015/2174(DEC))
Výbor pre kontrolu rozpočtu
Spravodajca: Derek Vaughan

Tento dokument neexistuje vo formáte HTML, je však k dispozícii v týchto formátoch:
PDF 504kWORD 92k
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia