Udkast til betænkning - CONT_PR(2017)610910Udkast til betænkning
CONT_PR(2017)610910

UDKAST TIL BETÆNKNING
om den foreslåede udnævnelse af Pietro Russo til medlem af Revisionsretten
(C8-0329/2017 - 201/0813(NLE))
Budgetkontroludvalget
Ordfører: Indrek Tarand

2.10.2017

Dokumentet foreligger ikke i HTML-format, men findes i følgende formater: