Raporti projekt - CONT_PR(2017)610910Raporti projekt
CONT_PR(2017)610910

RAPORTI PROJEKT
ettepaneku kohta nimetada Pietro Russo kontrollikoja liikmeks
(C8-0329/2017 - 2017/0813(NLE))
Eelarvekontrollikomisjon
Raportöör: Indrek Tarand

2.10.2017

Dokumendist puudub HTML-versioon, kuid olemas on järgmised vormingud: