Ziņojuma projekts - CONT_PR(2017)610910Ziņojuma projekts
CONT_PR(2017)610910

ZIŅOJUMA PROJEKTS
par priekšlikumu iecelt Pietro Russo par Revīzijas palātas locekli
(C8-0329/2017 - 2017/0813(NLE))
Budžeta kontroles komiteja
Referents: Indrek Tarand

2.10.2017

Šis dokuments nav pieejams HTML formātā, bet ir pieejams šādos formātos: