Návrh správy - CONT_PR(2017)610910Návrh správy
CONT_PR(2017)610910

NÁVRH SPRÁVY
o návrhu na vymenovanie Pietra Russa za člena Dvora audítorov
(C8-0329/2017 - 2017/0813(NLE))
Výbor pre kontrolu rozpočtu
Spravodajca: Indrek Tarand

2.10.2017

Tento dokument neexistuje vo formáte HTML, je však k dispozícii v týchto formátoch: