Förslag till betänkande - CONT_PR(2017)610910Förslag till betänkande
CONT_PR(2017)610910

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE
om utnämning av Pietro Russo till ledamot av revisionsrätten
(C8-0329/2017 - 2017/0813(NLE))
Budgetkontrollutskottet
Föredragande: Indrek Tarand

2.10.2017

Det här dokumentet finns inte i html men däremot i följande format: