25.1.2018
CONT_PR(2018)613477
ПРОЕКТ НА ДОКЛАД
относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейския орган за безопасност на храните за финансовата 2016 година
(2017/2159(DEC))
Комисия по бюджетен контрол
Докладчик по становище: Индрек Таранд

Този документ не съществува във формат HTML, но е на разположение в следните формати:
PDF 674kWORD 56k
Правна информация - Политика за поверителност