Návrh zprávy - CONT_PR(2018)613477Návrh zprávy
CONT_PR(2018)613477

NÁVRH ZPRÁVY
o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropského úřadu pro bezpečnost potravin na rozpočtový rok 2016
(2017/2159(DEC))
Výbor pro rozpočtovou kontrolu
Zpravodaj: Indrek Tarand

25.1.2018

Tento dokument neexistuje ve formátu HTML, je však k dispozici v těchto formátech: