Udkast til betænkning - CONT_PR(2018)613477Udkast til betænkning
CONT_PR(2018)613477

UDKAST TIL BETÆNKNING
om decharge for gennemførelsen af budgettet for Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet for regnskabsåret 2016
(2017/2159(DEC))
Budgetkontroludvalget
Ordfører: Indrek Tarand

25.1.2018

Dokumentet foreligger ikke i HTML-format, men findes i følgende formater: