Raporti projekt - CONT_PR(2018)613477Raporti projekt
CONT_PR(2018)613477

  RAPORTI PROJEKT
  Euroopa Toiduohutusameti 2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta
  (2017/2159(DEC))
  Eelarvekontrollikomisjon
  Raportöör: Indrek Tarand

  25.1.2018

  Dokumendist puudub HTML-versioon, kuid olemas on järgmised vormingud: