Raporti projekt - CONT_PR(2018)613477Raporti projekt
CONT_PR(2018)613477

RAPORTI PROJEKT
Euroopa Toiduohutusameti 2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta
(2017/2159(DEC))
Eelarvekontrollikomisjon
Raportöör: Indrek Tarand

25.1.2018

Dokumendist puudub HTML-versioon, kuid olemas on järgmised vormingud: