Mietintöluonnos - CONT_PR(2018)613477Mietintöluonnos
CONT_PR(2018)613477

MIETINTÖLUONNOS
vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2016
(2017/2159(DEC))
Talousarvion valvontavaliokunta
Esittelijä: Indrek Tarand

25.1.2018

Asiakirjasta ei ole HTML-versiota. Se on saatavilla seuraavissa muodoissa: