Nacrt izvješća - CONT_PR(2018)613477Nacrt izvješća
CONT_PR(2018)613477

  NACRT IZVJEŠĆA
  o razrješnici za izvršenje proračuna Europske agencije za sigurnost hrane za financijsku godinu 2016.
  (2017/2159(DEC))
  Odbor za proračunski nadzor
  Izvjestitelj: Indrek Tarand

  25.1.2018

  Dokument ne postoji u HTML obliku, no dostupan je u sljedećim formatima: