Nacrt izvješća - CONT_PR(2018)613477Nacrt izvješća
CONT_PR(2018)613477

NACRT IZVJEŠĆA
o razrješnici za izvršenje proračuna Europske agencije za sigurnost hrane za financijsku godinu 2016.
(2017/2159(DEC))
Odbor za proračunski nadzor
Izvjestitelj: Indrek Tarand

25.1.2018

Dokument ne postoji u HTML obliku, no dostupan je u sljedećim formatima: