Pranešimo projektas - CONT_PR(2018)613477Pranešimo projektas
CONT_PR(2018)613477

PRANEŠIMO PROJEKTAS
dėl Europos maisto saugos tarnybos 2016 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo
(2017/2159(DEC))
Biudžeto kontrolės komitetas
Pranešėjas: Indrek Tarand

25.1.2018

Šio dokumento nėra HTML formatu, tačiau jį galima gauti šiais formatais: