Ziņojuma projekts - CONT_PR(2018)613477Ziņojuma projekts
CONT_PR(2018)613477

ZIŅOJUMA PROJEKTS
par Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādes 2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu
(2017/2159(DEC))
Budžeta kontroles komiteja
Referents: Indrek Tarand

25.1.2018

Šis dokuments nav pieejams HTML formātā, bet ir pieejams šādos formātos: