Ziņojuma projekts - CONT_PR(2018)613477Ziņojuma projekts
CONT_PR(2018)613477

  ZIŅOJUMA PROJEKTS
  par Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādes 2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu
  (2017/2159(DEC))
  Budžeta kontroles komiteja
  Referents: Indrek Tarand

  25.1.2018

  Šis dokuments nav pieejams HTML formātā, bet ir pieejams šādos formātos: