Projekt sprawozdania - CONT_PR(2018)613477Projekt sprawozdania
CONT_PR(2018)613477

PROJEKT SPRAWOZDANIA
w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności za rok budżetowy 2016
(2017/2159(DEC))
Komisja Kontroli Budżetowej
Sprawozdawca: Indrek Tarand

25.1.2018

Ten dokument nie istnieje w formacie HTML, ale jest dostępny w tych formatach: