Projekt sprawozdania - CONT_PR(2018)613477Projekt sprawozdania
CONT_PR(2018)613477

  PROJEKT SPRAWOZDANIA
  w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności za rok budżetowy 2016
  (2017/2159(DEC))
  Komisja Kontroli Budżetowej
  Sprawozdawca: Indrek Tarand

  25.1.2018

  Ten dokument nie istnieje w formacie HTML, ale jest dostępny w tych formatach: