Proiect de raport - CONT_PR(2018)613477Proiect de raport
CONT_PR(2018)613477

PROIECT DE RAPORT
referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Autorității Europene pentru Siguranța Alimentară aferent exercițiului financiar 2016
(2017/2159(DEC))
Comisia pentru control bugetar
Raportor: Indrek Tarand

25.1.2018

Acest document nu există în format html, dar este disponibil în formatele următoare: