Förslag till betänkande - CONT_PR(2018)613477Förslag till betänkande
CONT_PR(2018)613477

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE
om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet för budgetåret 2016
(2017/2159(DEC))
Budgetkontrollutskottet
Föredragande: Indrek Tarand

25.1.2018

Det här dokumentet finns inte i html men däremot i följande format: