25.1.2018
CONT_PR(2018)613477
FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE
om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet för budgetåret 2016
(2017/2159(DEC))
Budgetkontrollutskottet
Föredragande: Indrek Tarand

Det här dokumentet finns inte i html men däremot i följande format:
PDF 269kWORD 54k
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy