Förslag till betänkande - CONT_PR(2018)613477Förslag till betänkande
CONT_PR(2018)613477

  FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE
  om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet för budgetåret 2016
  (2017/2159(DEC))
  Budgetkontrollutskottet
  Föredragande: Indrek Tarand

  25.1.2018

  Det här dokumentet finns inte i html men däremot i följande format: