5.12.2019
CONT_PR(2019)639857
FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE
om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska centrumet för utveckling av yrkesutbildning (Cedefop) för budgetåret 2018
(2019/2066(DEC))
Budgetkontrollutskottet
Föredragande: Joachim Stanisław Brudziński

Det här dokumentet finns inte i html men däremot i följande format:
PDF 168kWORD 49k
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy