13.12.2019
CONT_PR(2019)639874
UDKAST TIL BETÆNKNING
om decharge for gennemførelsen af budgettet for Den Europæiske Unions Agentur for den Operationelle Forvaltning af Store IT-Systemer inden for Området med Frihed, Sikkerhed og Retfærdighed (eu-LISA) (før den 11. december 2018: Det Europæiske Agentur for den Operationelle Forvaltning af Store IT-systemer inden for Området med Frihed, Sikkerhed og Retfærdighed) for regnskabsåret 2018
(2019/2097(DEC))
Budgetkontroludvalget
Ordfører: Ryszard Antoni Legutko

Dokumentet foreligger ikke i HTML-format, men findes i følgende formater:
PDF 177kWORD 60k
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik