18.1.2021
CONT_PR(2021)655922
UDKAST TIL BETÆNKNING
om decharge for gennemførelsen af Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2019, Sektion III - Kommissionen og forvaltningsorganerne
(2020/2140(DEC))
Budgetkontroludvalget
Ordfører: Joachim Kuhs

Dokumentet foreligger ikke i HTML-format, men findes i følgende formater:
PDF 320kWORD 105k
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik