Návrh správy - CONT_PR(2021)657265Návrh správy
CONT_PR(2021)657265

  NÁVRH SPRÁVY
  o absolutóriu za plnenie rozpočtu spoločného podniku SESAR za rozpočtový rok 2019
  (2020/2183(DEC))
  Výbor pre kontrolu rozpočtu
  Spravodajca: Ryszard Czarnecki

  14.1.2021

  Tento dokument neexistuje vo formáte HTML, je však k dispozícii v týchto formátoch: