Ontwerpverslag - CONT_PR(2022)698974Ontwerpverslag
CONT_PR(2022)698974

ONTWERPVERSLAG
over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees Geneesmiddelenbureau voor het begrotingsjaar 2020
(2021/2132(DEC))
Commissie begrotingscontrole
Rapporteur: Tomáš Zdechovský

19.1.2022

Dit document bestaat niet in HTML, maar is beschikbaar in de volgende formaten: