Osnutek poročila - CONT_PR(2022)698974Osnutek poročila
CONT_PR(2022)698974

OSNUTEK POROČILA
o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropske agencije za zdravila za proračunsko leto 2020
(2021/2132(DEC))
Odbor za proračunski nadzor
Poročevalec: Tomáš Zdechovský

19.1.2022

Ta dokument ni na voljo v formatu HTML, vendar je na voljo v teh formatih: