Mietintöluonnos - CONT_PR(2022)698987Mietintöluonnos
CONT_PR(2022)698987

MIETINTÖLUONNOS
vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin perusoikeusviraston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2020
(2021/2145(DEC))
Talousarvion valvontavaliokunta
Esittelijä: Tomáš Zdechovský

17.1.2022

Asiakirjasta ei ole HTML-versiota. Se on saatavilla seuraavissa muodoissa: