Udkast til betænkning - CONT_PR(2022)698988Udkast til betænkning
CONT_PR(2022)698988

UDKAST TIL BETÆNKNING
om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning for regnskabsåret 2020
(2021/2146(DEC))
Budgetkontroludvalget
Ordfører: Tomáš Zdechovský

18.1.2022

Dokumentet foreligger ikke i HTML-format, men findes i følgende formater: